Petite Soleil

A Touch of European Charm in the Heart of San Luis Obispo.

805-549-0321

1473 Monterey Street San Luis Obispo, CA 93401

PetitSoleilSLO.com